Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
23 Feb 2015 1000.00 1,264 1,264,000.00 Høgskolen i Østfold

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Høgskolen i Østfold 01-01-2005
50,000.00
5
5,000
0.4%
0.0%
30-03-2006 16:19