Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
10 Jun 2020 1.00 6,068,323 62,602,606.00 Universitetet i Sørøst-Norge

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Sørøst-Norge 01-07-2014
1,529,520.00
152952
152,952
2.5%
4.0%