Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
03 Jun 2021 1.00 6,344,028 6,344,028.00 Universitetet i Sørøst-Norge 26-07-2021

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Sørøst-Norge 01-07-2014
1,529,520.00
152952
152,952
2.4%
4.0%