Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
10 jun. 2020 1,00 6 068 323 62 602 606,00 Universitetet i Sørøst-Norge

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Sørøst-Norge 01-07-2014
1 529 520,00
152952
152 952
2,5 %
4,0 %