Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
01 Jan 2005 50000.00 39 1,950,000.00 Universitetet i Stavanger

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Stavanger 25-06-2021
50,000.00
1
50,000
2.6%
2.6%
25-06-2021 09:43