Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
01 jan. 2005 50000,00 39 1 950 000,00 Universitetet i Stavanger

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Stavanger 25-06-2021
50 000,00
1
50 000
2,6 %
2,6 %
25-06-2021 09:43