Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
01 jan. 2005 50000,00 39 1 950 000,00 Universitetet i Stavanger

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Stavanger 01-01-2005
50 000,00
1
50 000
2,6 %
5,0 %
30-03-2006 16:19