Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
31 Aug 2020 1.00 339,873 339,873.00 Universitetet i Bergen

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Høgskulen på Vestlandet 31-08-2020
2,352,593.75
12991
12,991
3.8%
4.0%

Norges Handelshøyskole 31-08-2020
758,595.00
4189
4,189
1.2%
1.0%

Universitetet i Bergen 31-08-2020
8,060,848.00
113627
113,627
33.4%
33.0%