Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
31 aug. 2020 1,00 339 873 339 873,00 Universitetet i Bergen

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Høgskulen på Vestlandet 31-08-2020
2 352 593,75
12991
12 991
3,8 %
4,0 %

Norges Handelshøyskole 31-08-2020
758 595,00
4189
4 189
1,2 %
1,0 %

Universitetet i Bergen 31-08-2020
8 060 848,00
113627
113 627
33,4 %
33,0 %