Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
01 Jan 2005 1000.00 400 400,000.00 Universitetet i Bergen

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Bergen 01-01-2005
400,000.00
400
400,000
100.0%
100.0%
30-03-2006 16:19