Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
01 jan. 2005 1000,00 400 400 000,00 Universitetet i Bergen

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Bergen 01-01-2005
400 000,00
400
400 000
100,0 %
100,0 %
30-03-2006 16:19