Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
01 Dec 2003 1000.00 500 2,000,000.00 Universitetet i Oslo

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Oslo 22-12-2003
400,000.00
100
100,000
20.0%
20.0%
30-03-2006 16:19