Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
01 des. 2003 1000,00 500 2 000 000,00 Universitetet i Oslo

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Oslo 22-12-2003
400 000,00
100
100 000
20,0 %
20,0 %
30-03-2006 16:19