Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
30 Nov 2011 1.00 7,176,471 7,176,471.00 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 10-11-2008
7,000,000.00
6100000
6,100,000
85.0%
100.0%