Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
30 nov. 2011 1,00 7 176 471 7 176 471,00 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 10-11-2008
7 000 000,00
6100000
6 100 000
85,0 %
100,0 %