Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
20 Mar 2007 2000.00 2,025 4,050,000.00 Universitetet i Oslo

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Oslo 20-03-2007
4,050,000.00
2025
4,050,000
100.0%
25.0%