Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
20 mar. 2007 2000,00 2 025 4 050 000,00 Universitetet i Oslo

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
Universitetet i Oslo 20-03-2007
4 050 000,00
2025
4 050 000
100,0 %
25,0 %