Fra dato Pålydende Antall aksjer Total aksjekapital Eierskapsforvalter Oppdatert
01 jan. 2005 1000,00 3 000 3 000 000,00 UNIT-Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Navn Fra Kostpris Antall Sum pålydene Eierandel Stemmeandel Dato
UNIT - Direktoratet Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning 01-01-2019
3 000 000,00
3000
3 000 000
100,0 %
0,0 %