Velkommen til NSDs dataimportsystem.

Det anbefales at dere bruker Google Chrome som nettleser når dere rapporterer i nye Dimp.

Dataleveringsfunksjoner er bare tilgjengelige for påloggede brukere. For de institusjonene som har en lokal brukeradministrator tildeles nye brukerkontoer av denne. I de tilfellene der institusjonen ikke har noen lokal brukeradministrator kontaktes dbh@nsd.no.Pålogging